DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Hơn 8.400 tỷ đồng(năm 2022)

Doanh thu

142.000 tỷ đồng (năm 2022)

Lợi nhuận sau thuế

Hơn 8.400 tỷ đồng(năm 2022)

Số cán bộ công nhân viên

Gần 30.000 người (năm 2022)

Tổng tài sản

170.335 tỷ đồng (năm 2022)

Số nộp ngân sách

11.200 tỷ đồng (năm 2022)

Cho thuê văn phòng

Xây dựng nhà ở xã hội

Nhà Phân Phối Sữa Matilia

Hãng taxi thế kỷ mới

Dịch vụ khách sạn

 

“Dịch vụ khách sạn 5 sao tiêu chuẩn, mang lại không gian nghĩ ngơi, thư giãn cho khách hàng “

HPG News

 

 

“Cho thuê văn phòng với các dịch vụ chuyên nghiệp mang lại cho khách hàng, quý đối tác công ty mootk không gian làm việc thoải mái“

HPG News